Beheer van gebouwen administratief, financieel & technisch.

Contacteer ons

Hubert Labyt Vastgoedadvies is een familiebedrijf dat gerund wordt door Hubert en Alain Labyt, beiden ingeschreven op het tableau onder de nummers: 207190 & 504741 met als enige activiteit het beheer van onroerende goederen in mede-eigendom.

Wij nemen het administratief, financieel en technisch beheer van de residentie waar. Dit doen we conform de vernieuwde wet op de mede-eigendom en de syndicus die op 1 september 2010 in werking is getreden. Vanzelfsprekend beschikken wij over de noodzakelijke verzekeringen: borgstelling en BA beroepsaansprakelijkheid.

Mede-eigenaars kunnen alle informatie over de mede-eigendom online opvragen. Zo hebt u als mede-eigenaar toegang tot onder andere verslagen, afrekeningen, basisakte, contracten en verzekeringspolissen.

U kan ons bereiken tijdens de kantooruren, in het weekend zijn wij beschikbaar volgens afspraak. Buiten de normale uren hebben wij een permanentie 24u/24u en 7/7 voor dringende gevallen.

Administratief beheer

U kan op ons rekenen voor de volledige administratie van uw gebouw. Dit houdt onder andere in dat we algemene en buitengewone vergaderingen organiseren en de beslissingen hiervan uitvoeren. Wij vertegenwoordigen de gemeenschappelijke delen van de residentie in  zijn  totaliteit o.a. in contracten , voorvallen, tijdelijke opdrachten ,enz. met verzekeringen, schoonmaak, personeel, energiemaatschappijen en dergelijke.

Als bijkomende ondersteuning van onze administratie beschikken wij over een softwareprogramma dat alle voorvallen nauwkeurig bijhoudt. Zo kan er op ieder ogenblik nagekeken worden welk voorval zich voordeed en wie er bij betrokken is. Via ons sleutelbeheersysteem zijn de toevertrouwde sleutels beschermd tegen misbruik en kan er op elk ogenblik nagegaan worden wie welke sleutel heeft.

Financieel beheer

Voor de boekhouding wordt gebruik gemaakt van gespecialiseerde software die toelaat overzichtelijke afrekeningen te maken per kwartaal, halfjaarlijks of jaarlijks. Alle verrichtingen zijn gemakkelijk te controleren door de mede-eigenaars die het recht hebben deze te allen tijde in te kijken.

De btw op facturen wordt uitgesplitst waardoor btw-plichtige mede-eigenaars de btw kunnen recupereren volgens hun aandeel in de gemeenschappelijke kosten.

Technisch beheer

Als syndicus staan we ook in voor het behoud van uw gebouw, het opvolgen van de uitvoering van de werken en de werking van technische installaties (onderhoudscontracten, aannemingen, controleorganismen,…). Regelmatig worden plaatsbezoeken uitgevoerd in de gebouwen.

Hubert Labyt heeft het diploma van architect, dit heeft het voordeel dat complexe bouwkundige problemen snel opgelost kunnen worden.